Gabinet psychologiczno seksuologiczny
Zadzwoń

AZgabinet

Człowiek dojrzewa długo do wizyty u psychoterapeuty. Początkowo próbuje samodzielnie rozwiązać problem. Czasem się to udaje. Jednak najczęściej trudności nawarstwiają się i bez pomocy specjalisty trudno jest przywrócić harmonię w swoim życiu, związku czy rodzinie. Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojego gabinetu w Płocku. Sprawdź w czym mogę Ci pomóc!

Oferta

 • diagnoza psychologiczna

  Diagnoza psychologiczna

  Prowadzę badania w zakresie diagnozy osobowości, intelektu, zaburzeń organicznych, kompetencji społecznych dla osób dorosłych oraz młodzieży. Wykorzystuję w tym celu testy i kwestionariusze psychologiczne. Ten rodzaj oferty przeznaczony jest dla osób chcących bardziej poznać siebie, swoje słabe i mocne strony. Każde spotkanie trwa 60 minut. Ilość spotkań jest zależna od rodzaju prowadzonej diagnostyki.

 • psychoterapia cbt

  Psychoterapia poznawczo – behawioralna

  Ukończyłam studia psychologiczne a także dodatkowo czteroletnie szkolenie w terapii poznawczo – behawioralnej. Psychoterapia jest środkiem leczniczym. Po jej zakończeniu wyraźnie poprawia się jakość życia. Człowiek uczy się radzić sobie z bieżącymi problemami w sposób skuteczny, efektywny. Oferta przeznaczona jest dla osób dorosłych oraz młodzieży borykających się z takimi problemami jak: depresja; lęk (lęk uogólniony, napady paniki, nerwice); PTSD (zespół stresu pourazowego); zaburzenia obsesyjno – kompulsywne (natręctwa); zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, nadmierne; objadanie się); fobie, w tym fobie społeczne; zaburzenia osobowości; problemy w relacjach; trudności w radzeniu sobie ze stresem; trudności w motywacji i osiąganiu celów życiowych; niskie poczucie własnej wartości; problemy w znalezieniu partnera życiowego. Spotkania terapeutyczne odbywają się najczęściej 1 raz w tygodniu i trwają 50 minut.

 • psychoterapia schematów

  Psychoterapia schematów

  Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Ponadto ukończyłam liczne szkolenia I i II stopnia z zakresu terapii schematów. Terapia schematów przeznaczona jest dla: osób, którzy odczuwają pewien dyskomfort w życiu, ale wiedzą jakie jest jego źródło; osób, które chciałyby podnieść swoją samoocenę; osób, które chcą poprawić jakość życia i mieć poczucie szczęścia oraz spełnienia; osób borykających się ze stale nawracającymi problemami; osób z zaburzeniami osobowości (bordeline, lękowa, unikająca, narcystyczna, zależna). Spotkania terapeutyczne odbywają się najczęściej 1 raz w tygodniu i trwają 50 minut.

 • tarapia par

  Terapia par i małżeństw

  Terapia jest skoncentrowana przede wszystkim na: podnoszeniu jakości w związku partnerskim; rozwiązywaniu problemów w zakresie komunikacji między partnerami; nauce konstruktywnego rozwiązywania konfliktów; pomocy w kryzysach małżeńskich i partnerskich; pomocy w przetrwaniu żałoby, zdrady, porzucenia. Sesje trwają 60 minut i odbywają się co dwa tygodnie.

 • konultacja psychologiczna

  Konsultacja seksuologiczna

  Konsultacja seksuologiczna obejmuje następujące elementy: diagnoza problemu seksuologicznego; omówienie dostępnych metod leczenia; udzielenie porady seksuologicznej. Konsultacja seksuologiczna trwa około 60 minut.

 • terapia seksuologiczna kobiet

  Terapia seksuologiczna kobiet

  Problemy seksualne związane są z najbardziej intymnym obszarem życia człowieka. Najczęściej wpływają na inne obszary funkcjonowania, w tym również na związek partnerski. W większości przypadków wymagają leczenia, które znacząco poprawia komfort i jakość życia seksualnego. W obszarze terapii seksuologicznej kobiet oferuję: leczenie braku lub utraty potrzeb seksualnych; leczenie braku lub zaburzeń orgazmu; leczenie lęku i awersji do seksu; leczenie zaburzeń bólowych ; diagnozę i rozwiązywanie problemów w obszarze orientacji seksualnej; diagnozę i rozwiązywanie problemów w obszarze zaburzeń identyfikacji płci. Sesje trwają 50 minut i odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie, w zależności od rodzaju problemu.

 • terapia seksuologiczna mężczyzn

  Terapia seksuologiczna mężczyzn

  Najważniejszym elementem przed rozpoczęciem leczenia seksualnego jest diagnoza problemu. To od niej zależy wybór ścieżki leczenia. Wiele problemów seksualnych nie jest związanych z dysfunkcjami organizmu a ze sferą psychiczną, lękiem, sposobem myślenia. W obszarze terapii seksuologicznej mężczyzn oferuję: leczenie zaburzeń erekcji; leczenie wytrysku przedwczesnego; leczenie lęku i awersji do seksu; diagnozę i rozwiązywanie problemów w obszarze orientacji seksualnej; diagnozę i rozwiązywanie problemów w obszarze zaburzeń identyfikacji płci. Sesje trwają 50 minut i odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie, w zależności od rodzaju problemu.

 • terapia seksuologiczna dzieci i młodzieży

  Terapia seksuologiczna dzieci i młodzieży

  W tym obszarze oferuję: diagnozę problemów seksuologicznych dzieci i młodzieży; diagnozę i rozwiązywanie problemów w obszarze orientacji seksualnej; diagnozę i rozwiązywanie problemów w obszarze zaburzeń identyfikacji płci; leczenie zaburzeń zachowania w sferze seksualnych; leczenie ofiar nadużyć seksualnych. Sesje trwają 50 minut i odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie, w zależności od rodzaju problemu.

 • poradnoctwo psychologiczna

  Poradnictwo psychologiczne

  W ramach świadzczonych usług oferuję: wsparcie i konsultacje psychologiczne dla osób, które doświadczają kryzysów życiowych, sytuacji trudnych, stresujących. Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych ze zmianą sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, małżeńskiej, zawodowej. Porady w kwestii radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi z dziećmi. Konsultacja psychologiczna trwa 60 minut. Najczęściej wymaga jednego bądź kilku spotkań, podczas których rozwiązywany jest dany problem.

 • roziązywanie problemów

  Rozwiązywanie problemów rodzinnych i wychowawczych

  Zakres usług w tym obszarze to: trudności wychowawcze; problemy emocjonalne dziecka; problemy społeczne dziecka; trudności dziecka w sferze motywacji, szczególnie w zakresie obowiązków szkolnych i domowych; problemy w zakresie; komunikacji i rozwiązywania konfliktów w rodzinie. Sesje trwają 50 minut i odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie, w zależności od rodzaju problemu.

 • opiniowanie sądowe

  Opiniowanie sądowe

  Od 2010 roku jestem biegłym sądowym. Zajmuję się seksuologicznym oraz psychologicznym. Mam bogate doświadczenie w wydawaniu opinii w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i nieletnich. Opiniuję w zakresie seksuologii wraz z lek. Małgorzatą Koszadą- Szubert w sprawach: sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci; sprawców przemocy seksualnej wobec osób dorosłych; małoletnich ofiar nadużyć seksualnych; dorosłych ofiar nadużyć seksualnych; osób z transpozycją płci starających się o metrykalną zmianę płci; oceny ryzyka recydywy; odszkodowań. Opiniuję w zakresie psychologii w sprawach: odszkodowawczych, spadkowych, karnych, cywilnych, rozwodowych.

 • badania na broń

  Badania na broń

  Badanie i wydanie orzeczenia osób ubiegających się o pozwolenie na broń; badanie i wydanie orzeczenia osób posiadających pozwolenie na broń; badanie sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, detektywów; badanie i wydanie orzeczenia pracownika ochrony fizycznej; badanie psychologiczne Straży Miejskiej; Badanie psychologiczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi; badanie psychologiczne – nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

O mnie

Psycholog, Seksuolog, Psychoterapeuta

Anna Zawadzka

Psycholog, Seksuolog, Psychoterapeuta

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Łódzkim -specjalność psychologia rodziny i rozwoju. Z wyróżnieniem ukończyłam szkołę podyplomową w zakresie seksuologii klinicznej. Pozytywnie przeszłam proces certyfikacyjny i uzyskałam tytuł certyfikowanego seksuologa klinicznego przy Polskim Towarzystwie Seksuologicznym, który uprawnia mnie do samodzielnego leczenia zaburzeń seksualnych. Ukończyłam czteroletnie szkolenie w szkole psychoterapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym Ukończyłam liczne szkolenia w zakresie terapii schematów (I i II stopnia). Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu diagnozy sprawców i ofiar przestępstw seksualnych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiadam bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii psychologicznej osób dorosłych, par, dzieci i młodzieży. Wiele lat wykładałam psychologię oraz seksuologię dzieląc się moją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym. Pracowałam w przychodniach i poradniach. Prowadziłam liczne warsztaty i szkolenia dla osób dorosłych oraz młodzieży. Moje 12 letnie doświadczenie zawodowe od wielu lat wykorzystuję prowadząc prywatną praktykę kliniczną. Od 2010 roku jestem biegłym sądowym. Prowadzę badania osób starających się o pozwolenie na broń, przyszłych sędziów, prokuratorów. Aktualnie prowadzę psychoterapię osób dorosłych, par, młodzieży. Prowadzę terapię zaburzeń seksualnych.